57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Polskie Towarzystwo Geograficzne zaprasza na 57 Zjazd PTG zatytułowany: „Rozwój obszarów przyrodniczo cennych”. Zjazd odbędzie się w Białowieży w dniach 10.09-14.09.2008 r.  Kartę zgłoszeniową  należy przesłać do 31 marca 2008 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.zjazd.geografia.info.pl

Komentarze zostały zablokowane.