63 Zjazd PTG

63 Zjazd PTG

W dniach 25-27 listopada pod hasłem „2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności” odbył się w Krakowie 63 Zjazd PTG. Był on połączony z uroczystymi obchodami 100-lecia Oddziału Krakowskiego PTG, które odbyły się  25 listopada w auli Collegium Novum UJ, czyli dokładnie w setną rocznicę spotkania założycielskiego tego Oddziału. 26 listopada w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się 6 sesji naukowych oraz sesja panelowa i wystawa posterów. Zjazd zakończył się wycieczką do Kopalni Soli w Bochni 27 listopada. Z naszego Oddziału w Zjeździe uczestniczyły: Urszula Gospodarek, Bożena Dobosik i Iwona Pasieka.

Komentarze zostały zablokowane.