Wybrane przez
Autor: Dobosik Bożena

Zaproszenie na spotkania

Zaproszenie na spotkania

Informujemy, że comiesięcznie spotkania członków i sympatyków CzO PTG będą w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5 w Częstochowie. Początek spotkań o godz. 15.00.

Zapraszamy na najbliższe prelekcje:

9.02 –  Bożena Dobosik „Walory turystyczne Madery”

9.03 – Bożena Dobosik „Wpływ budowy geologicznej i eksploatacji surowców na krajobrazy Częstochowy”

20.04 – Beata Pusz „Wpływ zmian w przemyśle na krajobraz Częstochowy”

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

12 stycznia  odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Częstochowskiego PTG, czyli Walne Zebranie Członków Oddziału.

I termin godz. 14.45; II termin godz. 15.00.  Miejsce zebrania: siedziba CCOP ul. Śląska 3/5.

W załączeniu Sprawozdanie 2018 -21

Walne Zebranie Członków Oddziału wybrało na kolejną kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie:

przewodnicząca – Urszula Gospodarek

z-ca przewodniczącej – Bożena Dobosik

skarbnik – Elżbieta Pyrkowska

sekretarz – Ewa Wieczorek

członek Zarządu – Iwona Pasieka

Komisja Rewizyjna Oddziału: Elżbieta Nierzwicka, Beata Pusz, Barbara Tryba

Życzenia

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, radości, pokoju i nadziei.

Niech Nowy Rok będzie czasem wszelkiego dobra i pomyślności dla Wszystkich.

                                                  Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTG

 

Konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego”

Konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego”

W dniach 15-16 października odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego: koncepcje, doświadczenia, perspektywy”. Współorganizatorem konferencji była Komisja Edukacji Geograficznej PTG. Uczestniczyło w niej około 70 osób – w tym także z naszego Oddziału. Były to: Bożena Dobosik, Małgorzata Mitreva i Grażyna Radomska.  15 października były trzy sesje plenarne z 19 referatami, a kolejnego dnia odbyły się na terenie Nowej Huty warsztaty dydaktyczne.

Uczestnicy konferencji otrzymali t. 11 Prac Monograficznych Komisji Edukacji Geograficznej, który zawierał artykuły z ubiegłorocznej konferencji. Tom ma tytuł „Kształtowanie i ocenianie umiejętności w edukacji geograficznej – założenia teoretyczne i ich praktyczna weryfikacja. Na tom składa się 16 artykułów, a jednym z nich jest artykuł Bożeny Dobosik „Wybrane umiejętności geograficzne uczniów w świetle wyników egzaminu maturalnego z geografii w latach 2015-2020″. Ta publikacja – podobnie jak wcześniejsze Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG –  jest dostępna na jej stronie internetowej (http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=tomy-prac-keg). Zachęcam do lektury – zwłaszcza nauczycieli geografii.

 

62 Zjazd PTG

62 Zjazd PTG

W dniach 1-3 października 2021 r. odbyła się w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim część terenowa 62 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Organizatorem Zjazdu był Wrocławski Oddział PTG obchodzący w tym roku 75-lecie swojej działalności. W Zjeździe uczestniczyło ok. 40 osób, w tym 2 osoby z naszego Oddziału.

Miejscem spotkania 1 października była Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli centrum edukacyjne poświęcone Krainie Wygasłych Wulkanów. 2 października odbyła się wycieczka po Pogórzu Kaczawskim. Zwiedziliśmy m.in. romański kościół w Świerzawie, Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu oraz rezerwat przyrody „Wąwóz Myśliborski” i Wzgórze Rataj z Małymi Organami Myśliborskimi. Ostatniego dnia byliśmy w skansenie górnictwa rud miedzi w Leszczynie oraz w kościele pokoju w Jaworze.

 

Planowana działalność naszego Oddziału we wrześniu 2021

Planowana działalność naszego Oddziału we wrześniu 2021

W imieniu Przewodniczącej OCz PTG informuję o planowanej działalności we wrześniu br.

15 września (środa) – godz. 15.00 Muzeum Stary Rynek – zwiedzanie wystawy Częstochowa – miasto nad Wartą

22 września (środa) – wycieczka do Warszawy na Cmentarz Wojskowy i Stary na Powązkach.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest potwierdzenie udziału w spotkaniu lub wycieczce do 10 września. Chęć udziału proszę zgłaszać do kol. U. Gospodarek telefonicznie lub e-mailem.

Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”

Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”

W dniach 28 czerwca – 8 lipca 2021 r odbył się 20 Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”. Co roku uczestniczą w nim członkowie Częstochowskiego Oddziału PTG. W tym roku było to 8 osób. Naszą bazą były Dobra Nocka i Zielone Wzgórze w Małastowie. W codziennych wędrówkach poznawaliśmy walory przyrodnicze tego regionu oraz liczne zabytki (w tym najcenniejsze obiekty wpisane na listę UNESCO). Byliśmy m.in. w rezerwacie Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, w pasmie Magury Małastowskiej, Górach Hańczowskich, Szymbarku, Grybowie, Sękowej, Bartnem, Binarowej, Owczarach, Gorlicach i Bieczu.

Wycieczka do Doliny Wodącej w PK „Orlich Gniazd”

Wycieczka do Doliny Wodącej w PK „Orlich Gniazd”

29 maja odbyła się wycieczka członków i sympatyków Oddziału Częstochowskiego PTG , której tematem przewodnim były formy krasowe w Parku Krajobrazowym „ Orlich Gniazd” na przykładzie Doliny Wodącej.  Uczestnicy odwiedzili Ośrodek Naukowo – Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, Dolinę Wodącą, rezerwat i ruiny Zamku Pilcza w Smoleniu, Sanktuarium MB Patronki Rodzin w Żarkach Leśniowie. Przejście piesze obejmowało: Ośrodek Naukowo – Edukacyjny ZPKWŚl – ścieżka dydaktyczna po terenie Doliny Wodącej – zamek Pilcza (ogółem ok. 7 km). Zajęcia przeprowadził – Paweł Kokoszka – specjalista ds. ochrony przyrody ZPKWŚl. W wycieczce uczestniczyło 39 osób.

 

 

Wycieczka edukacyjna w lasach Nadleśnictwa Koszęcin

Wycieczka edukacyjna w lasach Nadleśnictwa Koszęcin

8 maja 2021 r. w lasach Nadleśnictwa Koszęcin odbyła się wycieczka zorganizowana przez nasz Oddział, w której uczestniczyło 27 osób.

Przejście piesze : Koszęcin (parking leśny ) – szlak rowerowy (zielony) –  Staw Siwniok – Droga Kościółkowa – Piłka – Uroczysko „Potępowe” – ścieżka dydaktyczna „Nasi mali przyjaciele” – Koszęcin (ogółem ok. 20 km)

Zwiedzane obiekty:  Zespół pałacowo – parkowy i drewniany Kościół św.Trójcy w Koszęcinie – drewniany Kościół MB Różańcowej w  Boronowie.

Wycieczkę pieszą prowadził – Łukasz Cierpiał -specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Koszęcin.

Kolejna wycieczka  OCzPTG  do Ośrodka Edukacyjnego ZJPK w Smoleniu odbędzie się w dniu 29 maja 2021 r. Zgłoszenia do 15 maja do kol. Urszuli Gospodarek.

Zapraszamy.

Zaproszenie na wycieczki

Zaproszenie na wycieczki

Serdecznie zapraszam na wycieczki organizowane przez Częstochowski Oddział PTG:

29 kwietnia (czwartek) – spacer z dzielnicy Mirów do Kusiąt Nowych (PKP)

8 maja (sobota) – wycieczka autokarowo-piesza Nadleśnictwo Koszęcin

29 maja (sobota) – Dolina Wodąca jako charakterystyczny element PK „Orlich Gniazd”

Zgłoszenia na wycieczki przyjmuje kol. Urszula Gospodarek.