III Ogólnopolska Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę

III Ogólnopolska Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę

24 października 2020 r miała odbyć się III Ogólnopolska Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną będzie ona miała wyłącznie charakter duchowej wspólnoty środowiska geografów.

W tym dniu o godz. 15.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze będzie msza św., której jedną z intencji będzie modlitwa o zdrowie i pomyślność geografów oraz PTG.

Komentarze zostały zablokowane.