Kalendarium 2000

Kalendarium 2000

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2000 r.

  • 16 luty prelekcja U. Gospodarek „Historia Alei NMP”
  • 20 marca prelekcja K. Pierzgalskiego „Azja Południowo-Wschodnia”
  • 31 maja prelekcja K. Pierzgalskiego „Kamczatka”
  • 17 października prelekcja J. Jakubskiej „Wrażenia z podróży do Chin”
  • 14 listopada zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału
  • 12 grudnia spotkanie wigilijne