Kalendarium 2002

Kalendarium 2002

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2002 r.

  • 9 stycznia prezentacja przez młodzież ZS nr 3 w Częstochowie historii dzielnicy Raków
  • 13 marca prelekcja U. Gospodarek „Pielgrzymowanie na Jasną Górę”
  • 6 kwietnia piesza wycieczka na trasie Karolina –Borowno –Kruszyna – prowadzenie
  • U. Gospodarek
  • 8 maja wykład E. Rosickiej „Budowa geologiczna okolic Częstochowy”
  • 13 maja wykład prof. J. Hereźniaka „Piękno przyrody Ziemi Częstochowskiej”
  • 7 czerwca spotkanie w plenerze z okazji 55-lecia Oddziału
  • 10 października prelekcja A. Siwińskiego „Rowerem przez region”
  • 13 listopada prelekcja B. Dobosik „Krajobrazy Irlandii”
  • 11 grudnia spotkanie wigilijne