Kalendarium 2005

Kalendarium 2005

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2005 r.

  • 12 stycznia prelekcja B. Dobosik „Wyprawa nad j. Bajkał”
  • 9 luty prelekcja W. Baczyńskiego „Działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”
  • 9 marca wykład dr C. Gębickiego z AJD „Zoocenologia i paleoekologia jako dziedziny wiedzy o środowisku przyrodniczym”
  • 14 kwietnia prelekcja M. Ślusarczyka „Po obu stronach Himalajów”
  • 18 czerwca wycieczka do rezerwatu „Sokole Góry” (ścieżka dydaktyczna)
  • 14 września prelekcja B. Dobosik „Sanktuaria Maryjne w Europie”
  • 12 października wycieczka do dworku w Nieznanicach  i prelekcja E. Berent „Zadziwiająca Japonia”
  • 9 listopada wycieczka do Muzeum Kolei na dworcu PKP Częstochowa Stradom
  • 14 grudnia spotkanie wigilijne