Kalendarium 2006

Kalendarium 2006

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2006 r.

 • 11 stycznia –  wykład dr C. Gębickiego z AJD „Mięczaki raf koralowych”
 • 15 luty –  prelekcja E. Markowiak „Stolice Europy – Amsterdam”
 • 15 marca –  wykład dr E. Szkurłat „Integracja treści przyrodniczych i humanistycznych na lekcjach geografii”
 • 15 marca –  prelekcja M. Ślusarczyka „Rowerem w Himalaje”
 • 12 kwietnia – prelekcja K. Pierzgalskiego „Mongolia”
 • 7 czerwca – prelekcja I. Tyfel –Kuli „Z Chicago na zachodnie wybrzeże USA”
 • 26 – 27 czerwca – warsztaty geograficzne w Olsztynie
 • 18 września –  prelekcja B. Dobosik „Ladakh – trekking wokół Kangri”
 • 4 października – warsztaty metodyczne „Rozwiązywanie zadań i praca z mapą w aspekcie map topograficznych”
 • 11 października – prelekcja B. Dobosik „Himalaje – Ladakh”
 • 8 listopada – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału
 • 8 listopada – prelekcja E. Ćwiklińskiej i J. Knopik „Wyprawa w Pamir”
 • 9 grudnia – wycieczka na cmentarz żydowski przy ul. Złotej w Częstochowie –prowadzenie W. Paszkowski
 • 13 grudnia – spotkanie wigilijne