Kalendarium 2007

Kalendarium 2007

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2007 r

  • 10 stycznia 2007 r prelekcja dr J. Sętowskiego o dr Wł. Biegańskim z racji 150-lecia urodzin
  • 1 marca 2007 r wyjście do planetarium Akademii Pedagogicznej im. J. Długosza w Częstochowie
  • 14 marca 2007 r prelekcja B. Dobosik „Różne oblicza Indii”
  • 11 kwietnia wykład dr C. Gębickiego „Ekosystemy miejskie i ich znaczenie”
  • 9 maja 2007 r prelekcja B. Dobosik „Rzeźbiarze powierzchni Ziemi”
  • 6 czerwca 2007 r wycieczka na cmentarz ewangelicko-augsburski w Częstochowie- prowadzenie dr J. Sętowski
  • 26 września 2007 r prelekcja A. Kielar „Krym”
  • 10 października 2007 r prelekcja B. Dobosik i B. Tryba „Walory turystyczne Niecki Nidziańskiej i W. Kieleckiej”
  • 23 października 2007 r – wycieczka do Nieznanic i prelekcja E. Lubert „Wspomnienia z podróży po Peru”
  • 11 listopada 2007 r prelekcja I. Tyfel-Kuli „Pustynie kalifornijskie”