Kalendarium 2010

Kalendarium 2010

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2010 r

  • 13 stycznia prelekcja Z. Tarnowskiego „MIasta Polski”
  • 10 lutego prelekcja B. Dobosik „Nepal – Sanktuarium Annapurny”
  • 10 marca prelekcja W. Lupy „Rzym”
  • 14 kwietnia Ewa Ćwiklińska „Kilimandżaro”
  • 12 maja Elżbieta i Janusz Nierzwiccy „Meksyk”
  • 19 czerwca wycieczka w Góry Świętokrzyskie
  • 12 października Bożena Dobosik „Nepal – Khumbu Everest”
  • 10 listopada Elżbieta Pomałecka „Japonia”