Kalendarium 2011

Kalendarium 2011

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2011 r

 • 10 stycznia prelekcja ks. Tomasza Knopa „Pielgrzymka do Santiago de Compostela”
 • 9 lutego U. Siemińska „MOja pielgrzymka do Izraela i na Synaj”
 • 14 marca E. Ćwiklińska „Ladakh i Zanskar cz.I”
 • 30 marca wyjście do Muzeum H. Poświatowskiej
 • 13 kwietnia B. Dobosik „Zjednoczone Emiraty Arabskie”
 • 11 maja E. Ćiklińska „Ladakh i Zanskar cz.II”
 • 8 czerwca Walne Zebranie Członków Oddziału Częstochowskiego PTG
 • 17 czerwca wycieczka na Złotą Górę
 • 12 października A. Kielar „Nowa Zelandia – Wyspa Północna”
 • 9 listopada  M. Dobosz „Chiny”
 • 14 grudnia B. Dobosik „Przyroda polskich Karpat”