Kalendarium 2012

Kalendarium 2012

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2012 r

  • 11 stycznia 2012 r E. Ćwiklińska „Czarnogóra”
  • 14 marca 2012 r M. Gospodarek „Korsyka”
  • 11 kwietnia 2012 r I. Tyfel-Kula „Skandynawia”
  • 13 czerwca B. Dobosik „RPA-Kapsztad”
  • 24 czerwca wycieczka „Kuesta górnojurajska w Choroniu”
  • 10 października B. Dobosik „RPA – kraj przylądkowy”
  • 14 listopada B. Bobrowska „Kulturowa mozaika Indii”
  • 12 grudnia B. Dobosik „Walory turystyczne Poznania i okolic”
  • 12 grudnia spotkanie wigilijne