Kalendarium 2013

Kalendarium 2013

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2013 r

  • 9 stycznia  W. Lupa „Lwów”
  • 13 marca A. Kielar „Australia”
  • 10 kwietnia 2013 r D. Sołtys „Chiny”
  • 16 maj E. J. NIerzwiccy „Boliwia i Peru”
  • 1 lipca wycieczka „Ścieżka dydaktyczna w kamieniołomie Lipówka w Rudnikach”
  • 11 września E. J. Nierzwiccy „Peru”
  • 9 października B. Dobosik „Pireneje”
  • 13 listopada Walne zebranie członków Częstochowskiego Oddziału PTG