Kalendarium 2015

Kalendarium 2015

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2015 r

  • 11 stycznia E. i J. Nierzwiccy Karaiby cz.2
  • 19 lutego B. Dobosik Środowisko geograficzne i walory turystyczne Meksyku
  • 11 marca B. Dobosik Kobiety na kontynentach
  • 8 kwietnia E. Ćwiklińska Oman
  • 11 kwietnia wycieczka Ogrodzieniec – Podzamcze – źródła Warty – Zawiercie
  • 11 czerwca P. Guzikowski Walory turystyczne południowej Francji
  • 20 września B. Dobosik – Iran – środowisko przyrodnicze i ludzie
  • 13 października E. i J. Nierzwiccy Etiopia
  • 17 listopada B. Dobosik Walory kulturowe Iranu
  • 16 grudnia spotkanie wigilijne