Kalendarium 2017

Kalendarium 2017

Działalność Częstochowskiego Oddziału w 2017 r
8 luty B. Dobosik „Krajobrazy Gomery i Teneryfy”
15 marzec Jubileusz 70-lecia Oddziału
19 kwiecień B. Puchalska „Kaszuby i Kaszubi”
10 maj J. Nierzwicki „Tajlandia”
3 czerwiec wycieczka po Wyż. Częstochowskiej
31 sierpień pożegnanie wakacji -spotkanie towarzyskie
13 wrzesień B. Dobosik „Walory przyrodnicze i kulturowe Pojezierza Suwalskiego”
29 wrzesień wycieczka do PK „Lasy nad górną Liswartą”
19 październik E. Pomałecka „Argentyna i Chile”
8 listopad Walne Zebranie Członków Oddziału
13 grudzień spotkanie opłatkowe