Kalendarium 2020

Kalendarium 2020

Działalność Oddziału Częstochowskiego PTG w 2020r

11 stycznia – wycieczka Stary Rynek – archikatedra pw. Św. Rodziny

12 lutego – prelekcja J. Nierzwickiego Wybrane obszary chronione i parki narodowe Stanów Zjednoczonych

22 lutego – wycieczka Dzielnica Podjasnogórska

12 września – wycieczka Warta poznania warta

19 września – Juromania – zamek w Olsztynie

22 września – wycieczka Rezerwat „Sokole Góry”