Kalendarium 2021

Kalendarium 2021

Działalność Oddziału Częstochowskiego PTG w 2021 r

23 marca – powitanie wiosny we Mstowie

29 kwietnia – spacer Częstochowa Mirów – Kusięta

8 maja – wycieczka do Nadleśnictwa Koszęcin

13 maja – spacer Siedlec – Gąszczyk – Mstów

29 maja – wycieczka „Formy krasowe w PK „Orlich Gniazd” na przykładzie dol. Wodącej”

19 czerwca – wycieczka autokarowa „Atrakcje Ziemi Piotrkowskiej” (współorg. ROP PTTK)

15 września – obejrzenie wystawy „Częstochowa – miasto nad Wartą” na Starym Rynku

22 września – wycieczka do Warszawy (Powązki, Starówka)

20 października – zwiedzenie Muzeum Kresowego w Częstochowie