Kalendarium 2022

Kalendarium 2022

12 stycznia – Walne Zebranie Członków Oddziału (wybór nowych władz)

9 lutego – B. Dobosik „Walory turystyczne Madery”

9 marca – B. Dobosik „Wpływ budowy geologicznej i eksploatacji surowców na krajobrazy Częstochowy”

9 marca – B. Dobosik „75-lecie Częstochowskiego Oddziału PTG”

19 marca – spacer „Przeprośna Górka – projektowany rez. „Gąszczyk” – Mirów” (prow. U. Gospodarek)

2 kwietnia – spacer „Cholernik i hałda kopalni rud żelaza Paweł” (prow. U. Gospodarek)

20 kwietnia – B. Pusz „Wpływ zmian w przemyśle na krajobraz Częstochowy”

23 kwietnia – spacer na Złotą Górę (prow. B. Dobosik)

11 maja – A. Soduła „Beskid Niski i Pogórze Ciężkowickie”

7 czerwca – wycieczka do arboretum w Wojsławicach i Henrykowa

8 czerwca – U. Gospodarek „Obiekty sakralne w krajobrazie Częstochowy”