Kalendarium 2022

Kalendarium 2022

12 stycznia – Walne Zebranie Członków Oddziału (wybór nowych władz)

9 lutego – B. Dobosik „Walory turystyczne Madery”

9 marca – B. Dobosik „Wpływ budowy geologicznej i eksploatacji surowców na krajobrazy Częstochowy”

9 marca – B. Dobosik „75-lecie Częstochowskiego Oddziału PTG”

19 marca – spacer „Przeprośna Górka – projektowany rez. „Gąszczyk” – Mirów” (prow. U. Gospodarek)

2 kwietnia – spacer „Cholernik i hałda kopalni rud żelaza Paweł” (prow. U. Gospodarek)

20 kwietnia – B. Pusz „Wpływ zmian w przemyśle na krajobraz Częstochowy”

23 kwietnia – spacer na Złotą Górę (prow. B. Dobosik)

11 maja – A. Soduła „Beskid Niski i Pogórze Ciężkowickie”

7 czerwca – wycieczka do arboretum w Wojsławicach i Henrykowa

8 czerwca – U. Gospodarek „Obiekty sakralne w krajobrazie Częstochowy”

10 września – zakończenie obchodów 75 -lecia Oddziału w Olsztynie k. Częstochowy

14 września – wycieczka do Chorzowa

12 października – J. Nierzwicki „Wybrane obszary chronione i parki narodowe USA cz. II”

15 października – wycieczka Kusięta (jeziorko krasowe) – G. Towarne – Olsztyn

22 października – spacer z geografami Dzielnica Podjasnogórska cz. I

9 listopada – B. Dobosik relacja z Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w Gdyni i Kongresu Edukacji Geograficznej w Łodzi

12 listopada – spacer z geografami Dzielnica Podjasnogórska cz. II