Konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego”

Konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego”

W dniach 15-16 października odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego: koncepcje, doświadczenia, perspektywy”. Współorganizatorem konferencji była Komisja Edukacji Geograficznej PTG. Uczestniczyło w niej około 70 osób – w tym także z naszego Oddziału. Były to: Bożena Dobosik, Małgorzata Mitreva i Grażyna Radomska.  15 października były trzy sesje plenarne z 19 referatami, a kolejnego dnia odbyły się na terenie Nowej Huty warsztaty dydaktyczne.

Uczestnicy konferencji otrzymali t. 11 Prac Monograficznych Komisji Edukacji Geograficznej, który zawierał artykuły z ubiegłorocznej konferencji. Tom ma tytuł „Kształtowanie i ocenianie umiejętności w edukacji geograficznej – założenia teoretyczne i ich praktyczna weryfikacja. Na tom składa się 16 artykułów, a jednym z nich jest artykuł Bożeny Dobosik „Wybrane umiejętności geograficzne uczniów w świetle wyników egzaminu maturalnego z geografii w latach 2015-2020″. Ta publikacja – podobnie jak wcześniejsze Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG –  jest dostępna na jej stronie internetowej (http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=tomy-prac-keg). Zachęcam do lektury – zwłaszcza nauczycieli geografii.

 

Komentarze zostały zablokowane.