Kongres Edukacji Geograficznej i Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Kongres Edukacji Geograficznej i Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

W dniach 14-16 października, w stulecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii odbył się w Łodzi Kongres Edukacji Geograficznej. Uczestniczyli w nim nauczyciele geografii oraz pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Program Kongresu obejmował wykłady, panele dyskusyjne, sesję posterową, wystawę podręczników oraz warsztaty terenowe. Z Oddziału Częstochowskiego PTG w Kongresie uczestniczyły: Bożena Dobosik, która była również członkiem komitetu organizacyjnego KEG oraz Małgorzata Sperczyńska-Mitreva.

Tradycją jest, że część członków naszego Oddziału uczestniczy w corocznych Ogólnopolskich Forach Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. W tym roku w Gdańsku w dn. 17-18 września pod hasłem „Między morzem a lądem – aspekty edukacyjne” odbyło się już XXII FNPP. Z Oddziału Częstochowskiego PTG uczestniczkami były: Bożena Dobosik, Grażyna Radomska i Małgorzata Sperczyńska-Mitreva.

Już dziś serdecznie zapraszam na XXIII Forum, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Szczecinie.

Komentarze zostały zablokowane.