Kongres Geografii Polskiej

Kongres Geografii Polskiej

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 12-14 kwietnia odbył się w Warszawie Kongres Geografii Polskiej. W ramach Kongresu odbyła się sesja jubileuszowa 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Z naszego Oddziału uczestniczyły w niej: kol. Bożena Dobosik, kol. Urszula Gospodarek, kol. Elżbieta Lepiarz i kol. Elżbieta Nierzwicka. W czasie sesji w uznaniu zasług dla rozwoju Towarzystwa wręczano Medal Jubileuszowy PTG (wybity jednorazowo z okazji Jubileuszu). Wśród uhonorowanych tym pamiątkowym medalem były kol. Bożena Dobosik i kol. Urszula Gospodarek.

Komentarze zostały zablokowane.