Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”

Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”

W dniach 28 czerwca – 8 lipca 2021 r odbył się 20 Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”. Co roku uczestniczą w nim członkowie Częstochowskiego Oddziału PTG. W tym roku było to 8 osób. Naszą bazą były Dobra Nocka i Zielone Wzgórze w Małastowie. W codziennych wędrówkach poznawaliśmy walory przyrodnicze tego regionu oraz liczne zabytki (w tym najcenniejsze obiekty wpisane na listę UNESCO). Byliśmy m.in. w rezerwacie Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, w pasmie Magury Małastowskiej, Górach Hańczowskich, Szymbarku, Grybowie, Sękowej, Bartnem, Binarowej, Owczarach, Gorlicach i Bieczu.

Komentarze zostały zablokowane.