Zadania do zajęć terenowych na obszarze Częstochowy

Zadania do zajęć terenowych na obszarze Częstochowy

W latach 2005 – 2012 grupa nauczycieli pod kierunkiem B. Dobosik (doradcy metodycznego z geografii SOD) opracowała zadania do zajęć terenowych na obszarze wszystkich dzielnic Częstochowy oraz w dolinie Warty. W 2022 r. podjęto działania polegające na weryfikacji stanowisk, uaktualnieniu ich charakterystyki oraz dostosowaniu poleceń do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia nowej podstawy programowej geografii, a także przyrody i biologii. Każdemu zadaniu przypisano odpowiednie wymagania ogólne. Poniżej udostępnione są  uaktualnione opracowania.

Zadania do zajęć terenowych w dolinie Warty (od Starego Miasta do G. Sołek). W tym opracowaniu są także rozdziały poświęcone charakterystyce środowiska przyrodniczego Częstochowy oraz  zajęć terenowych w Podstawie programowej, w dzielnicy: Śródmieście, Podjasnogórskiej, Stare Miasto, Ostatni Grosz, Trzech Wieszczów, Raków, Północ, Tysiąclecie, Stradom, Kiedrzyn, Lisiniec, Błeszno, Wrzosowiak, Wyczerpy, Grabówka, Mirów, Zawodzie, Dźbów.

W DOLINIE WARTY_N.

Śródmieście _N

D. Podjasnogórska_N

Stare Miasto i Ostatni Grosz_N

D. Trzech Wieszczów_N

dzielnica Raków_N

Dzielnica Północ i Tysiąclecie_N

dzielnica Stradom_N

dz.Kiedrzyn_N

D. Lisiniec

Błeszno i Wrzosowiak

d.Wyczerpy

dz. Grabówka

Mirów i Zawodzie

dzielnica Dźbów

Wycieczka „Śląskie odkrycia”

Wycieczka „Śląskie odkrycia”

14 września odbyła się wycieczka pt Śląskie odkrycia” zorganizowana przez Oddział Częstochowski PTG. Jej celem był Chorzów. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego, byli także na seansie w Planetarium oraz odwiedzili Park Śląski.

Jubileusz 75 – lecia Oddziału Częstochowskiego PTG

Jubileusz 75 – lecia Oddziału Częstochowskiego PTG

W sobotę 10 września w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn odbyło się uroczyste spotkanie kończące obchody jubileuszu 75-lecia naszego Oddziału. Patronat nad tą uroczystością objął Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn Pan Tomasz Kucharski. Gościem szczególnym był prof. Antoni Jackowski – Honorowy Przewodniczący PTG. Jest on mocno związany z Olsztynem, bo spędził w nim wraz z rodziną lata II wojny światowej. Wspomnienia Profesora o latach dzieciństwa w Olsztynie były bardzo wzruszające. Uczestnicy spotkania otrzymali przygotowaną przez prof. Antoniego Jackowskiego publikację Olsztyn – nasza Mała Ojczyzna (1939-1945).

Przewodnicząca PTG prof. Urszula  Myga – Piątek wręczyła Przewodniczącej Oddziału Częstochowskiego  Urszuli Gospodarek list gratulacyjny, w którym m.in. napisano: Oddział Częstochowski od zawsze funkcjonuje niezwykle prężnie, mimo że działalność prowadzi poza głównymi ośrodkami akademickiej geografii w Polsce. Życzymy Państwu kontynuowania pięknych inicjatyw realizowanych na styku geografii i krajoznawstwa. Życzymy odważnego podejmowania nowych wyzwań.

Z okazji Jubileuszu okolicznościowymi dyplomami zostały uhonorowane instytucje, organizacje i prywatne osoby działające na rzecz naszego Oddziału lub z nim współpracujące. Lista uhonorowanych znajduje się poniżej.

Jubileusz dyplomy

Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej

Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej

26 czerwca 2022 r. Oddział Częstochowski PTG uczestniczył w zorganizowanym przez UM Częstochowy Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej. Piknik odbył się w III Al. NMP, a swoją działalność prezentowało na nim aż 58 organizacji pozarządowych. Oddział Częstochowski PTG na wspólnym stoisku z Ligą Ochrony Przyrody proponował udział w zabawie pn „Sprawdź swoją wiedzę z geografii”. Nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, Na pytania w kategoriach „Świat”, „Europa”, „Polska” odpowiedziało łącznie ok. 200 osób (dzieci, młodzież, grupy rodzinne, seniorzy). Nagrodami były mapy, przewodniki oraz różne foldery promujące atrakcje turystyczne Polski. Z uwagi na duże zainteresowanie taką formą edukacji geograficznej CzO PTG planuje udział w kolejnych edycjach Pikniku oraz podobnych wydarzeniach na terenie miasta i regionu.

75-lecie Oddziału Częstochowskiego PTG

75-lecie Oddziału Częstochowskiego PTG

14 marca 2022 r minęła 75 rocznica powstania Częstochowskiego Oddziału PTG. W celu uczczenia tak zacnego Jubileuszu podjęliśmy wiele działań, o których informujemy m.in. na naszej stronie internetowej. Główną uroczystość jubileuszową chcemy zorganizować 10 września br. w Olsztynie. Zachęcam do zapoznania się z pismem Przewodniczącej OCz PTG kol. Urszuli Gospodarek dotyczącym tej uroczystości.

Jubileusz 75-lecia

Zaproszenie na Kongres Edukacji Geograficznej

Zaproszenie na Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 14-16 października 2022 r.  w 100. rocznicę I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 r. Adresatami Kongresu Edukacji Geograficznej są: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie – pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Ogólnym przesłaniem Kongresu jest debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce. Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej w ciągu ostatnich 100 lat, diagnoza sytuacji obecnej, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Kongresie. W załączeniu komunikat nr 2.

Kongres EG Komunikat 2

Spacer na Złotą Górę

Spacer na Złotą Górę

23 kwietnia 26 członków i sympatyków naszego Oddziału wzięło udział w spacerze na Złotą Górę. Uczestniczące w nim osoby mogły przekonać się jak duży wpływ na krajobraz naszego miasta ma budowa geologiczna. Złota Góra jest częścią progu górnojurajskiego (kuesty), którego wysokość w tym miejscu ma ok. 30 m. Skały budujące Złotą Górę, a odsłaniające się w ścianach nieczynnych kamieniołomów to uławicone wapienie piętra oksfordzkiego górnej jury. W oparciu o występujące tu skamieniałości ustanawiano nowe gatunki i rodzaje amonitów np. Perisphinctes wartae (1887 r.), Passendorferia (1973 r.) czy Subdiscosphictes (Aureimontanites) borealis (1975 r.) Waga naukowa kamieniołomów na Złotej Górze wyraża się m.in. odwoływaniem się do odsłoniętych w nich skał i pochodzących stąd skamieniałości w pracach naukowych licznych autorów z całego świata. Atutem Złotej Góry jest także rozciągająca się niej najpiękniejsza panorama Częstochowy.