Zadania do zajęć terenowych

Zadania do zajęć terenowych

W latach 2005 – 2012 grupa nauczycieli pod kierunkiem B. Dobosik (doradcy metodycznego z geografii SOD) opracowała projekty zadań terenowych do wszystkich dzielnic Częstochowy oraz do doliny Warty. W 2022 r. podjęto działania polegające na weryfikacji stanowisk, uaktualnieniu ich charakterystyki oraz dostosowaniu poleceń do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia nowej podstawy programowej geografii, a także przyrody i biologii. Każdemu zadaniu przypisano odpowiednie wymagania ogólne. Poniżej udostępnione są pierwsze uaktualnione opracowania.

Zadania do zajęć terenowych w dolinie Warty (od Starego Miasta do G. Sołek). W tym opracowaniu są także rozdziały poświęcone charakterystyce środowiska przyrodniczego Częstochowy oraz  zajęć terenowych w Podstawie programowej, w dzielnicy: Śródmieście, Podjasnogórskiej, Stare Miasto, Ostatni Grosz, Trzech Wieszczów, Raków, Północ, Tysiąclecie, Stradom, Kiedrzyn, Lisiniec, Błeszno, Wrzosowiak, Wyczerpy, Grabówka, Mirów, Zawodzie.

W DOLINIE WARTY_N.

Śródmieście _N

D. Podjasnogórska_N

Stare Miasto i Ostatni Grosz_N

D. Trzech Wieszczów_N

dzielnica Raków_N

Dzielnica Północ i Tysiąclecie_N

dzielnica Stradom_N

dz.Kiedrzyn_N

D. Lisiniec

Błeszno i Wrzosowiak

d.Wyczerpy

dz. Grabówka

Mirów i Zawodzie

Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej

W dn. 4 – 6 czerwca 1922 r. odbył się w Łodzi I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Geografii. W 100-lecie tego Zjazdu w dn. 14 – 16 października 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej. Wydarzeniami towarzyszącymi i promującymi KEG są konkursy oraz sesja posterowa.

Szczegółowe informacje o Kongresie a także tematyka i regulaminy konkursów oraz sesji posterowej dostępne są na stronach: 

www.geo.uni.lodz.pl

https://ptgeo.org.pl

www.kegptg.geo.uni.lodz.pl

W imieniu Organizatorów zapraszam nauczycieli geografii do wzięcia udziału w Kongresie oraz wydarzeniach towarzyszących. W załączeniu Zaproszenie na Kongres.

Click to access Zaproszenie_Kongres_-.pdf

 

Zaproszenie na spotkania

Zaproszenie na spotkania

Informujemy, że comiesięcznie spotkania członków i sympatyków CzO PTG będą w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5 w Częstochowie. Początek spotkań o godz. 15.00.

Zapraszamy na najbliższe prelekcje:

9.02 –  Bożena Dobosik „Walory turystyczne Madery”

9.03 – Bożena Dobosik „Wpływ budowy geologicznej i eksploatacji surowców na krajobrazy Częstochowy”

20.04 – Beata Pusz „Wpływ zmian w przemyśle na krajobraz Częstochowy”

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

12 stycznia  odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Częstochowskiego PTG, czyli Walne Zebranie Członków Oddziału.

I termin godz. 14.45; II termin godz. 15.00.  Miejsce zebrania: siedziba CCOP ul. Śląska 3/5.

W załączeniu Sprawozdanie 2018 -21

Walne Zebranie Członków Oddziału wybrało na kolejną kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie:

przewodnicząca – Urszula Gospodarek

z-ca przewodniczącej – Bożena Dobosik

skarbnik – Elżbieta Pyrkowska

sekretarz – Ewa Wieczorek

członek Zarządu – Iwona Pasieka

Komisja Rewizyjna Oddziału: Elżbieta Nierzwicka, Beata Pusz, Barbara Tryba

Życzenia

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, radości, pokoju i nadziei.

Niech Nowy Rok będzie czasem wszelkiego dobra i pomyślności dla Wszystkich.

                                                  Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTG

 

Konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego”

Konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego”

W dniach 15-16 października odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego: koncepcje, doświadczenia, perspektywy”. Współorganizatorem konferencji była Komisja Edukacji Geograficznej PTG. Uczestniczyło w niej około 70 osób – w tym także z naszego Oddziału. Były to: Bożena Dobosik, Małgorzata Mitreva i Grażyna Radomska.  15 października były trzy sesje plenarne z 19 referatami, a kolejnego dnia odbyły się na terenie Nowej Huty warsztaty dydaktyczne.

Uczestnicy konferencji otrzymali t. 11 Prac Monograficznych Komisji Edukacji Geograficznej, który zawierał artykuły z ubiegłorocznej konferencji. Tom ma tytuł „Kształtowanie i ocenianie umiejętności w edukacji geograficznej – założenia teoretyczne i ich praktyczna weryfikacja. Na tom składa się 16 artykułów, a jednym z nich jest artykuł Bożeny Dobosik „Wybrane umiejętności geograficzne uczniów w świetle wyników egzaminu maturalnego z geografii w latach 2015-2020″. Ta publikacja – podobnie jak wcześniejsze Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG –  jest dostępna na jej stronie internetowej (http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=tomy-prac-keg). Zachęcam do lektury – zwłaszcza nauczycieli geografii.

 

62 Zjazd PTG

62 Zjazd PTG

W dniach 1-3 października 2021 r. odbyła się w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim część terenowa 62 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Organizatorem Zjazdu był Wrocławski Oddział PTG obchodzący w tym roku 75-lecie swojej działalności. W Zjeździe uczestniczyło ok. 40 osób, w tym 2 osoby z naszego Oddziału.

Miejscem spotkania 1 października była Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli centrum edukacyjne poświęcone Krainie Wygasłych Wulkanów. 2 października odbyła się wycieczka po Pogórzu Kaczawskim. Zwiedziliśmy m.in. romański kościół w Świerzawie, Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu oraz rezerwat przyrody „Wąwóz Myśliborski” i Wzgórze Rataj z Małymi Organami Myśliborskimi. Ostatniego dnia byliśmy w skansenie górnictwa rud miedzi w Leszczynie oraz w kościele pokoju w Jaworze.

 

Planowana działalność naszego Oddziału we wrześniu 2021

Planowana działalność naszego Oddziału we wrześniu 2021

W imieniu Przewodniczącej OCz PTG informuję o planowanej działalności we wrześniu br.

15 września (środa) – godz. 15.00 Muzeum Stary Rynek – zwiedzanie wystawy Częstochowa – miasto nad Wartą

22 września (środa) – wycieczka do Warszawy na Cmentarz Wojskowy i Stary na Powązkach.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest potwierdzenie udziału w spotkaniu lub wycieczce do 10 września. Chęć udziału proszę zgłaszać do kol. U. Gospodarek telefonicznie lub e-mailem.

Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”

Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”

W dniach 28 czerwca – 8 lipca 2021 r odbył się 20 Nauczycielski Obóz Wędrowny „Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski”. Co roku uczestniczą w nim członkowie Częstochowskiego Oddziału PTG. W tym roku było to 8 osób. Naszą bazą były Dobra Nocka i Zielone Wzgórze w Małastowie. W codziennych wędrówkach poznawaliśmy walory przyrodnicze tego regionu oraz liczne zabytki (w tym najcenniejsze obiekty wpisane na listę UNESCO). Byliśmy m.in. w rezerwacie Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, w pasmie Magury Małastowskiej, Górach Hańczowskich, Szymbarku, Grybowie, Sękowej, Bartnem, Binarowej, Owczarach, Gorlicach i Bieczu.

Wycieczka do Doliny Wodącej w PK „Orlich Gniazd”

Wycieczka do Doliny Wodącej w PK „Orlich Gniazd”

29 maja odbyła się wycieczka członków i sympatyków Oddziału Częstochowskiego PTG , której tematem przewodnim były formy krasowe w Parku Krajobrazowym „ Orlich Gniazd” na przykładzie Doliny Wodącej.  Uczestnicy odwiedzili Ośrodek Naukowo – Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, Dolinę Wodącą, rezerwat i ruiny Zamku Pilcza w Smoleniu, Sanktuarium MB Patronki Rodzin w Żarkach Leśniowie. Przejście piesze obejmowało: Ośrodek Naukowo – Edukacyjny ZPKWŚl – ścieżka dydaktyczna po terenie Doliny Wodącej – zamek Pilcza (ogółem ok. 7 km). Zajęcia przeprowadził – Paweł Kokoszka – specjalista ds. ochrony przyrody ZPKWŚl. W wycieczce uczestniczyło 39 osób.