63 Zjazd PTG

63 Zjazd PTG

W dniach 25-27 listopada pod hasłem „2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności” odbył się w Krakowie 63 Zjazd PTG. Był on połączony z uroczystymi obchodami 100-lecia Oddziału Krakowskiego PTG, które odbyły się  25 listopada w auli Collegium Novum UJ, czyli dokładnie w setną rocznicę spotkania założycielskiego tego Oddziału. 26 listopada w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się 6 sesji naukowych oraz sesja panelowa i wystawa posterów. Zjazd zakończył się wycieczką do Kopalni Soli w Bochni 27 listopada. Z naszego Oddziału w Zjeździe uczestniczyły: Urszula Gospodarek, Bożena Dobosik i Iwona Pasieka.

Spacer z geografami

Spacer z geografami

W sobotę 22 października odbył się kolejny spacer z geografami, podczas którego 19 uczestników poznawało zabytki dzielnicy Podjasnogórskiej w Częstochowie – m.in. kościół św. Barbary i Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej oraz miejsca urodzin Haliny Poświatowskiej i Ludmiły Mariańskiej.

12 listopada odbył się kolejny spacer po tej dzielnicy, w czasie którego uczestnicy poznali m.in. Sanktuarium w Dolinie Miłosierdzia oraz historię cmentarza św. Rocha.

 

Kongres Edukacji Geograficznej i Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Kongres Edukacji Geograficznej i Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

W dniach 14-16 października, w stulecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii odbył się w Łodzi Kongres Edukacji Geograficznej. Uczestniczyli w nim nauczyciele geografii oraz pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Program Kongresu obejmował wykłady, panele dyskusyjne, sesję posterową, wystawę podręczników oraz warsztaty terenowe. Z Oddziału Częstochowskiego PTG w Kongresie uczestniczyły: Bożena Dobosik, która była również członkiem komitetu organizacyjnego KEG oraz Małgorzata Sperczyńska-Mitreva.

Tradycją jest, że część członków naszego Oddziału uczestniczy w corocznych Ogólnopolskich Forach Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. W tym roku w Gdańsku w dn. 17-18 września pod hasłem „Między morzem a lądem – aspekty edukacyjne” odbyło się już XXII FNPP. Z Oddziału Częstochowskiego PTG uczestniczkami były: Bożena Dobosik, Grażyna Radomska i Małgorzata Sperczyńska-Mitreva.

Już dziś serdecznie zapraszam na XXIII Forum, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Szczecinie.

Zadania do zajęć terenowych na obszarze Częstochowy

Zadania do zajęć terenowych na obszarze Częstochowy

W latach 2005 – 2012 grupa nauczycieli pod kierunkiem B. Dobosik (doradcy metodycznego z geografii SOD) opracowała zadania do zajęć terenowych na obszarze wszystkich dzielnic Częstochowy oraz w dolinie Warty. W 2022 r. podjęto działania polegające na weryfikacji stanowisk, uaktualnieniu ich charakterystyki oraz dostosowaniu poleceń do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia nowej podstawy programowej geografii, a także przyrody i biologii. Każdemu zadaniu przypisano odpowiednie wymagania ogólne. Poniżej udostępnione są  uaktualnione opracowania.

Zadania do zajęć terenowych w dolinie Warty (od Starego Miasta do G. Sołek). W tym opracowaniu są także rozdziały poświęcone charakterystyce środowiska przyrodniczego Częstochowy oraz  zajęć terenowych w Podstawie programowej, w dzielnicy: Śródmieście, Podjasnogórskiej, Stare Miasto, Ostatni Grosz, Trzech Wieszczów, Raków, Północ, Tysiąclecie, Stradom, Kiedrzyn, Lisiniec, Błeszno, Wrzosowiak, Wyczerpy, Grabówka, Mirów, Zawodzie, Dźbów.

W DOLINIE WARTY_N.

Śródmieście _N

D. Podjasnogórska_N

Stare Miasto i Ostatni Grosz_N

D. Trzech Wieszczów_N

dzielnica Raków_N

Dzielnica Północ i Tysiąclecie_N

dzielnica Stradom_N

dz.Kiedrzyn_N

D. Lisiniec

Błeszno i Wrzosowiak

d.Wyczerpy

dz. Grabówka

Mirów i Zawodzie

dzielnica Dźbów

Wycieczka „Śląskie odkrycia”

Wycieczka „Śląskie odkrycia”

14 września odbyła się wycieczka pt Śląskie odkrycia” zorganizowana przez Oddział Częstochowski PTG. Jej celem był Chorzów. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego, byli także na seansie w Planetarium oraz odwiedzili Park Śląski.

Jubileusz 75 – lecia Oddziału Częstochowskiego PTG

Jubileusz 75 – lecia Oddziału Częstochowskiego PTG

W sobotę 10 września w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn odbyło się uroczyste spotkanie kończące obchody jubileuszu 75-lecia naszego Oddziału. Patronat nad tą uroczystością objął Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn Pan Tomasz Kucharski. Gościem szczególnym był prof. Antoni Jackowski – Honorowy Przewodniczący PTG. Jest on mocno związany z Olsztynem, bo spędził w nim wraz z rodziną lata II wojny światowej. Wspomnienia Profesora o latach dzieciństwa w Olsztynie były bardzo wzruszające. Uczestnicy spotkania otrzymali przygotowaną przez prof. Antoniego Jackowskiego publikację Olsztyn – nasza Mała Ojczyzna (1939-1945).

Przewodnicząca PTG prof. Urszula  Myga – Piątek wręczyła Przewodniczącej Oddziału Częstochowskiego  Urszuli Gospodarek list gratulacyjny, w którym m.in. napisano: Oddział Częstochowski od zawsze funkcjonuje niezwykle prężnie, mimo że działalność prowadzi poza głównymi ośrodkami akademickiej geografii w Polsce. Życzymy Państwu kontynuowania pięknych inicjatyw realizowanych na styku geografii i krajoznawstwa. Życzymy odważnego podejmowania nowych wyzwań.

Z okazji Jubileuszu okolicznościowymi dyplomami zostały uhonorowane instytucje, organizacje i prywatne osoby działające na rzecz naszego Oddziału lub z nim współpracujące. Lista uhonorowanych znajduje się poniżej.

Jubileusz dyplomy

Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej

Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej

26 czerwca 2022 r. Oddział Częstochowski PTG uczestniczył w zorganizowanym przez UM Częstochowy Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej. Piknik odbył się w III Al. NMP, a swoją działalność prezentowało na nim aż 58 organizacji pozarządowych. Oddział Częstochowski PTG na wspólnym stoisku z Ligą Ochrony Przyrody proponował udział w zabawie pn „Sprawdź swoją wiedzę z geografii”. Nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, Na pytania w kategoriach „Świat”, „Europa”, „Polska” odpowiedziało łącznie ok. 200 osób (dzieci, młodzież, grupy rodzinne, seniorzy). Nagrodami były mapy, przewodniki oraz różne foldery promujące atrakcje turystyczne Polski. Z uwagi na duże zainteresowanie taką formą edukacji geograficznej CzO PTG planuje udział w kolejnych edycjach Pikniku oraz podobnych wydarzeniach na terenie miasta i regionu.