Zaproszenie na prelekcję i Walne Zebranie

Zaproszenie na prelekcję i Walne Zebranie

Serdecznie zapraszam na spotkanie członków i sympatyków Oddziału Częstochowskiego PTG, które odbędzie się w dniu 13 czerwca br. (środa) o godz. 16 – tej w Sali Błękitnej USC przy ul. Focha.

Porządek spotkania:

1. Prelekcja kol. Bożeny DOBOSIK „Indie cz. II- od Waranasi do Dżajpuru”

2. Walne Zebranie Członków Oddziału Częstochowskiego PTG (I termin  godz. 16.45 – II termin – godz. 17.00):

  • wybór delegata i zastępcy na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w Sosnowcu w dn. 29 września 2018 r,
  • głosowanie nad propozycjami kandydatów do wyróżnień PTG.
Pielgrzymka Polskich Geografów na Jasną Górę

Pielgrzymka Polskich Geografów na Jasną Górę

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego 26 maja 2018 r odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Polskich Geografów na Jasną Górę. Jej program obejmował konferencję naukową Jasna Góra w badaniach geograficznych oraz mszę św. w intencji polskich geografów, która odprawiona została z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Zainteresowani mogli także zwiedzić starą bibliotekę klasztoru. Do organizacji pielgrzymki włączył się Oddział Częstochowski PTG na czele z jego przewodniczącą kol. Urszulą Gospodarek.

Wycieczka 20 kwietnia 2018 r

Wycieczka 20 kwietnia 2018 r

W piątek 20 kwietnia 2018 r w ramach regionalnych obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyła się wycieczka „Warta w krajobrazie Częstochowy”. Wzięło w niej udział około 70 osób. Z uwagi na dużą liczbę uczestników jedna grupa poszła z biegiem Warty od Starego Miasta do Góry Sołek w dzielnicy Wyczerpy, a druga w kierunku Rakowa. Pierwsza grupa poznawała głównie walory przyrodnicze doliny Warty, a druga wpływ rzeki na rozwój Częstochowy i przemysłu w naszym mieście. W wycieczce poza indywidualnymi turystami uczestniczyli uczniowie ze SP nr 32 i ZS im. B. Prusa oraz podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem. W terenie sprzyjała nam fantastyczna pogoda i dobry humor. Zachęcam do obejrzenia fotografii z tej imprezy.

Kongres Geografii Polskiej

Kongres Geografii Polskiej

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 12-14 kwietnia odbył się w Warszawie Kongres Geografii Polskiej. W ramach Kongresu odbyła się sesja jubileuszowa 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Z naszego Oddziału uczestniczyły w niej: kol. Bożena Dobosik, kol. Urszula Gospodarek, kol. Elżbieta Lepiarz i kol. Elżbieta Nierzwicka. W czasie sesji w uznaniu zasług dla rozwoju Towarzystwa wręczano Medal Jubileuszowy PTG (wybity jednorazowo z okazji Jubileuszu). Wśród uhonorowanych tym pamiątkowym medalem były kol. Bożena Dobosik i kol. Urszula Gospodarek.

Wycieczka „Warta w krajobrazie Częstochowy”

Wycieczka „Warta w krajobrazie Częstochowy”

Informuję, że wycieczka „Warta w krajobrazie Częstochowy” odbędzie się w piątek 20 kwietnia. Zbiórka uczestników na rynku Starego Miasta o godz. 12.00. Zgłoszenia grupowe i indywidualne należy przesłać mailem do kol. Bożeny Dobosik (dobosik@interia.pl) do 17 kwietnia. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zainteresowani zostaną powiadomieni o zmianie terminu wycieczki.

 

Zaproszenie na prelekcje

Zaproszenie na prelekcje

Serdecznie zapraszam członków i sympatyków PTG na kolejne prelekcje w Oddziale Częstochowskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

11 kwietnia – Janusza Nierzwickiego Brazylia

9 maja – Bożeny Dobosik Indie – od Delhi do Waranasi

13 czerwca – Bożeny Dobosik Indie – od Waranasi do Dżajpuru.

Miejscem spotkań będzie Sala Błękitna Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie przy ul. Focha. Początek spotkań o godz. 16.00.

Program sesji popularno-naukowej „Rola rzek w rozwoju Częstochowy”

Program sesji popularno-naukowej „Rola rzek w rozwoju Częstochowy”

  Sesja popularno-naukowa „Rola rzek w rozwoju Częstochowy”

odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 10.00                       

  w  OPK GAUDE MATER przy ul. Dąbrowskiego 1 w Częstochowie.

Sesja organizowana jest w ramach regionalnych obchodów Jubileuszu 100 – lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Program

  1. Otwarcie sesji, powitanie gości – Urszula Gospodarek – (O.Cz.PTG)
  2. 100 – lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Bożena Dobosik – (O.Cz. PTG)
  3. Wystąpienia gości
  4. Ogólna charakterystyka sieci rzecznej na terenie miasta Częstochowy – Urszula Gospodarek – (O.Cz.PTG)
  5. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w regionie wodnym Warty ze szczególnym uwzględnieniem Częstochowy – (RZGW Poznań)
  1. Wpływ cieków wodnych na lokalizację, charakter i rozwój przemysłu w Częstochowie na przełomie XIX i XX w. – Juliusz Sętowski – (Muzeum Częstochowskie – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy)
  2. Rola gospodarki wodnej prowadzonej przez Wodociągi Częstochowskie w rozwoju miasta – Marcin Folwaczny (PWiK O.Cz ).