75-lecie Oddziału Częstochowskiego PTG

75-lecie Oddziału Częstochowskiego PTG

14 marca 2022 r minęła 75 rocznica powstania Częstochowskiego Oddziału PTG. W celu uczczenia tak zacnego Jubileuszu podjęliśmy wiele działań, o których informujemy m.in. na naszej stronie internetowej. Główną uroczystość jubileuszową chcemy zorganizować 10 września br. w Olsztynie. Zachęcam do zapoznania się z pismem Przewodniczącej OCz PTG kol. Urszuli Gospodarek dotyczącym tej uroczystości.

Jubileusz 75-lecia

Zaproszenie na Kongres Edukacji Geograficznej

Zaproszenie na Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 14-16 października 2022 r.  w 100. rocznicę I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 r. Adresatami Kongresu Edukacji Geograficznej są: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie – pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Ogólnym przesłaniem Kongresu jest debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce. Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej w ciągu ostatnich 100 lat, diagnoza sytuacji obecnej, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Kongresie. W załączeniu komunikat nr 2.

Kongres EG Komunikat 2

Spacer na Złotą Górę

Spacer na Złotą Górę

23 kwietnia 26 członków i sympatyków naszego Oddziału wzięło udział w spacerze na Złotą Górę. Uczestniczące w nim osoby mogły przekonać się jak duży wpływ na krajobraz naszego miasta ma budowa geologiczna. Złota Góra jest częścią progu górnojurajskiego (kuesty), którego wysokość w tym miejscu ma ok. 30 m. Skały budujące Złotą Górę, a odsłaniające się w ścianach nieczynnych kamieniołomów to uławicone wapienie piętra oksfordzkiego górnej jury. W oparciu o występujące tu skamieniałości ustanawiano nowe gatunki i rodzaje amonitów np. Perisphinctes wartae (1887 r.), Passendorferia (1973 r.) czy Subdiscosphictes (Aureimontanites) borealis (1975 r.) Waga naukowa kamieniołomów na Złotej Górze wyraża się m.in. odwoływaniem się do odsłoniętych w nich skał i pochodzących stąd skamieniałości w pracach naukowych licznych autorów z całego świata. Atutem Złotej Góry jest także rozciągająca się niej najpiękniejsza panorama Częstochowy.

Życzenia

Życzenia

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, wiary, która daje oparcie i nadziei, która nie gaśnie.

                                    Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTG

Jubileuszowy spacer

Jubileuszowy spacer

W ramach obchodów jubileuszu 75-lecia Częstochowskiego Oddziału PTG 19 marca odbył się pierwszy z zaplanowanych spacerów, w którym udział wzięło 35 osób. Uczestnicy byli na Przeprośnej Górce gdzie podziwiali panoramę Częstochowy oraz zwiedzili znajdujące się tam Sanktuarium św. O. Pio i spotkali się z jego Kustoszem ojcem E. M. Lorkiem. Kolejnym punktem był spacer po projektowanym rezerwacie przyrody „Gąszczyk” i przełomowej dolinie Warty.

XLVIII Olimpiada Geograficzna

XLVIII Olimpiada Geograficzna

5 lutego 2022 r. w Uniwersyteckim I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie odbyły się zawody II stopnia XLVIII Olimpiady Geograficznej. Z powodu pandemii obejmowały one tylko część pisemną. Z naszego Oddziału jurorem zawodów była Bożena Dobosik. 12 marca Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ogłosił oficjalne wyniki.  Miło mi poinformować, że wśród dopuszczonych do zawodów finałowych są uczniowie częstochowskich szkól, a ich nauczycielami geografii są m.in. nasze koleżanki z Oddziału. Są to uczniowie:

Stanisław KARPIŃSKI  z II LO im. R. Traugutta – n-l Beta Buchalska

Mateusz MOTYL z IX LO im. C. K. Norwida – n-l Katarzyna Sołtys

Mateusz WOJTAL z III LO im. Wł. Biegańskiego – n-l Agata Klajnowska

Gratulujemy uczniom oraz ich nauczycielom i życzymy sukcesów w zawodach finałowych!

75-lecie Częstochowskiego Oddziału PTG

75-lecie Częstochowskiego Oddziału PTG

W bieżącym roku mija 75 lat działalności Częstochowskiego Oddziału PTG, który został powołany 14 marca 1947 r.  Na spotkaniu 9 marca zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia w historii naszego Oddziału. Znajdują się one w poniższej prezentacji. 

PTG jubileusz75

W ramach obchodów Jubileuszu serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach:

Spacery po Częstochowie połączone z obserwacją panoramy miasta z wybranych wzniesień.

19 marca (sobota) –„Przeprośna Górka – Gąszczyk” (ok. 5 km)

Zbiórka godz. 10.10 – pętla autobusu MPK nr 26 – OSK „PEGAZ”

02 kwietnia (sobota) – Cholernik i hałda kopalni rud żelaza „Paweł” (ok. 3 km)

Zbiórka godz. 10.00 – przystanek autobusowy MPK Szkoła Straży Pożarnej

23 kwietnia (sobota) – Złota Góra (ok. 5 km)

Zbiórka godz. 10.00 – Stary Rynek

7 czerwca (wtorek) – Wycieczka autokarowa do Arboretum w Wojsławicach i Muzeum Księgi Henrykowskiej w Henrykowie

Zgłoszenia, wpłaty i szczegółowe informacje na spotkaniach w dniu 20 kwietnia i 11 maja br. Koszt ok. 130 zł/os.

17 września (sobota)udział w programie JUROMANI w Olsztynie (szczegóły będą podane w terminie późniejszym)

Udział w spacerach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy do udziału w spacerach i wycieczce.

W imieniu Zarządu OCz PTG

Przewodnicząca

Urszula Gospodarek

Zadania do zajęć terenowych

Zadania do zajęć terenowych

W latach 2005 – 2012 grupa nauczycieli pod kierunkiem B. Dobosik (doradcy metodycznego z geografii SOD) opracowała projekty zadań terenowych do wszystkich dzielnic Częstochowy oraz do doliny Warty. W 2022 r. podjęto działania polegające na weryfikacji stanowisk, uaktualnieniu ich charakterystyki oraz dostosowaniu poleceń do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia nowej podstawy programowej geografii, a także przyrody i biologii. Każdemu zadaniu przypisano odpowiednie wymagania ogólne. Poniżej udostępnione są pierwsze uaktualnione opracowania.

Zadania do zajęć terenowych w dolinie Warty (od Starego Miasta do G. Sołek). W tym opracowaniu są także rozdziały poświęcone charakterystyce środowiska przyrodniczego Częstochowy oraz  zajęć terenowych w Podstawie programowej, w dzielnicy: Śródmieście, Podjasnogórskiej, Stare Miasto, Ostatni Grosz, Trzech Wieszczów, Raków, Północ, Tysiąclecie, Stradom, Kiedrzyn, Lisiniec, Błeszno, Wrzosowiak, Wyczerpy, Grabówka, Mirów, Zawodzie.

W DOLINIE WARTY_N.

Śródmieście _N

D. Podjasnogórska_N

Stare Miasto i Ostatni Grosz_N

D. Trzech Wieszczów_N

dzielnica Raków_N

Dzielnica Północ i Tysiąclecie_N

dzielnica Stradom_N

dz.Kiedrzyn_N

D. Lisiniec

Błeszno i Wrzosowiak

d.Wyczerpy

dz. Grabówka

Mirów i Zawodzie

Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej

W dn. 4 – 6 czerwca 1922 r. odbył się w Łodzi I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Geografii. W 100-lecie tego Zjazdu w dn. 14 – 16 października 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej. Wydarzeniami towarzyszącymi i promującymi KEG są konkursy oraz sesja posterowa.

Szczegółowe informacje o Kongresie a także tematyka i regulaminy konkursów oraz sesji posterowej dostępne są na stronach: 

www.geo.uni.lodz.pl

https://ptgeo.org.pl

www.kegptg.geo.uni.lodz.pl

W imieniu Organizatorów zapraszam nauczycieli geografii do wzięcia udziału w Kongresie oraz wydarzeniach towarzyszących. W załączeniu Zaproszenie na Kongres.

Click to access Zaproszenie_Kongres_-.pdf

 

Zaproszenie na spotkania

Zaproszenie na spotkania

Informujemy, że comiesięcznie spotkania członków i sympatyków CzO PTG będą w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5 w Częstochowie. Początek spotkań o godz. 15.00.

Zapraszamy na najbliższe prelekcje:

9.02 –  Bożena Dobosik „Walory turystyczne Madery”

9.03 – Bożena Dobosik „Wpływ budowy geologicznej i eksploatacji surowców na krajobrazy Częstochowy”

20.04 – Beata Pusz „Wpływ zmian w przemyśle na krajobraz Częstochowy”