Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę

Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę

26 października odbyła się II Ogólnopolska Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę. Uczestniczyło w  niej ok. 40 osób – z Chrzanowa, Częstochowy, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Poznania, Torunia i Warszawy. O godz. 11.00 uczestniczyliśmy w Kaplicy Matki Bożej we mszy św. w intencji geografów polskich, którzy zginęli lub zmarli podczas II wojny oraz za pomyślność geografów i PTG. Po mszy św odbyło się spotkanie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym św. Kaspra w Częstochowie, na którym Urszula Gospodarek – Przewodnicząca O.Cz. PTG – przedstawiła prezentację „Częstochowa – przeszłość i teraźniejszość” oraz odbyła się dyskusja nad formą organizacji kolejnych pielgrzymek. Po obiedzie uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Jasnogórską oraz wystawę multimedialną „Śladami Jezusa”.

 

Komentarze zostały zablokowane.