Program sesji popularno-naukowej „Rola rzek w rozwoju Częstochowy”

Program sesji popularno-naukowej „Rola rzek w rozwoju Częstochowy”

  Sesja popularno-naukowa „Rola rzek w rozwoju Częstochowy”

odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 10.00                       

  w  OPK GAUDE MATER przy ul. Dąbrowskiego 1 w Częstochowie.

Sesja organizowana jest w ramach regionalnych obchodów Jubileuszu 100 – lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Program

  1. Otwarcie sesji, powitanie gości – Urszula Gospodarek – (O.Cz.PTG)
  2. 100 – lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Bożena Dobosik – (O.Cz. PTG)
  3. Wystąpienia gości
  4. Ogólna charakterystyka sieci rzecznej na terenie miasta Częstochowy – Urszula Gospodarek – (O.Cz.PTG)
  5. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w regionie wodnym Warty ze szczególnym uwzględnieniem Częstochowy – (RZGW Poznań)
  1. Wpływ cieków wodnych na lokalizację, charakter i rozwój przemysłu w Częstochowie na przełomie XIX i XX w. – Juliusz Sętowski – (Muzeum Częstochowskie – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy)
  2. Rola gospodarki wodnej prowadzonej przez Wodociągi Częstochowskie w rozwoju miasta – Marcin Folwaczny (PWiK O.Cz ).
Komentarze zostały zablokowane.