Spacer na Złotą Górę

Spacer na Złotą Górę

23 kwietnia 26 członków i sympatyków naszego Oddziału wzięło udział w spacerze na Złotą Górę. Uczestniczące w nim osoby mogły przekonać się jak duży wpływ na krajobraz naszego miasta ma budowa geologiczna. Złota Góra jest częścią progu górnojurajskiego (kuesty), którego wysokość w tym miejscu ma ok. 30 m. Skały budujące Złotą Górę, a odsłaniające się w ścianach nieczynnych kamieniołomów to uławicone wapienie piętra oksfordzkiego górnej jury. W oparciu o występujące tu skamieniałości ustanawiano nowe gatunki i rodzaje amonitów np. Perisphinctes wartae (1887 r.), Passendorferia (1973 r.) czy Subdiscosphictes (Aureimontanites) borealis (1975 r.) Waga naukowa kamieniołomów na Złotej Górze wyraża się m.in. odwoływaniem się do odsłoniętych w nich skał i pochodzących stąd skamieniałości w pracach naukowych licznych autorów z całego świata. Atutem Złotej Góry jest także rozciągająca się niej najpiękniejsza panorama Częstochowy.

Komentarze zostały zablokowane.