Spotkania PTG

Spotkania PTG

Najbliższe spotkanie PTG odbędzie się 10 marca o godz. 16.00 Tematyką spotkania będzie miasto Rzym.

Jednocześnie zapraszamy na konferencję na temat  „Realizacja zajęć edukacyjnych z geografii poza szkołą”. Konferencja odbędzie się 17 marca o 15:00 w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w parku Staszica.

Komentarze zostały zablokowane.