Zadania do zajęć terenowych na obszarze gminy Olsztyn

Zadania do zajęć terenowych na obszarze gminy Olsztyn

Zachęcam do zapoznania się z propozycją zadań do zajęć terenowych na obszarze gminy Olsztyn. Zadania dotyczą następujących miejsc (stanowisk): rynek w Olsztynie, Góra Zamkowa, kamieniołom Kielniki, Biakło i Lipówki, Sokole Góry (fragment ścieżki przyrodniczej), Zrębice kościół, Zrębice – kapliczka św. Idziego, źródło i skała św. Idziego, Góry Towarne, jezioro krasowe i leje krasowe. Zadania opracowano w oparciu o nową Podstawę programową geografii, przyrody i biologii. Każdemu zadaniu przypisano wymagania ogólne, czyli cele kształcenia. W opracowaniu są także rozdziały poświęcone charakterystyce środowiska przyrodniczego gminy Olsztyn oraz miejscu zajęć terenowych w Postawie programowej.

Gm. Olsztyn zadania

Komentarze zostały zablokowane.