Zaproszenie na Kongres Edukacji Geograficznej

Zaproszenie na Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 14-16 października 2022 r.  w 100. rocznicę I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 r. Adresatami Kongresu Edukacji Geograficznej są: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie – pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Ogólnym przesłaniem Kongresu jest debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce. Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej w ciągu ostatnich 100 lat, diagnoza sytuacji obecnej, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Kongresie. W załączeniu komunikat nr 2.

Kongres EG Komunikat 2

Komentarze zostały zablokowane.