Zarząd

Zarząd

Zarząd kadencja 2021-2025
przewodniczący: Urszula Gospodarek
z-ca przewodniczącego: Bożena Dobosik
skarbnik: Elżbieta Pyrkowska
sekretarz: Ewa Wieczorek
członek: Iwona Pasieka
 
Zarząd kadencja 2017-2021
przewodniczący: Urszula Gospodarek
z-ca przewodniczącego: Bożena Dobosik
skarbnik: Elżbieta Pyrkowska
sekretarz: Elżbieta Lepiarz
członek: Beata Puchalska
 
Zarząd kadencja 2013-2017
przewodniczący: Bożena Dobosik
z-ca przewodniczącego: Barbara Tryba
skarbnik: Elżbieta Pyrkowska
sekretarz: Urszula Gospodarek
członek: Katarzyna Sołtys
 
Zarząd kadencja 2009-2013
przewodniczący: Bożena Dobosik
z-ca przewodniczącego: Barbara Tryba
skarbnik: Elżbieta Pyrkowska
sekretarz: Ewa Ćwiklińska
członek: Rafał Ostrowski
 
Zarząd kadencja 2006-2009
przewodniczący: Bożena Dobosik
z-ca przewodniczącego: Barbara Tryba
skarbnik: Elżbieta Kałwińska
sekretarz: Elżbieta Pyrkowska
członek: Rafał Ostrowski
 
Zarząd kadencja 2003-2006
przewodniczący: Bożena Dobosik
z-ca przewodniczącego: Barbara Tryba
skarbnik: Elżbieta Kałwińska
sekretarz: Katarzyna Sołtys
członek: Andrzej Murawski
 
Zarząd kadencja 2000-2003
przewodniczący: Danuta Adamus
z-ca przewodniczącego: Bożena Dobosik
skarbnik: Elżbieta Kałwińska
sekretarz: Barbara Tryba
członek: Alicja Kołodziejczyk
 
 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Częstochowskiego PTG w ujęciu chronologicznym
Jadwiga Jakubowska 1947-1949
Janina Mikucińska 1949-1954
Mieczysław Herman 1954-1958
Józef Stepień 1958-1959
Mieczysław Herman 1959-1967
Franciszek Pacyk 1967-1969
Danuta Adamus 1969-1994
Krystyna Kardas 1994-1997
Danuta Adamus 1997-2003
Bożena Dobosik 2003-2017
Urszula Gospodarek 2017-