Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

12 stycznia  odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Częstochowskiego PTG, czyli Walne Zebranie Członków Oddziału.

I termin godz. 14.45; II termin godz. 15.00.  Miejsce zebrania: siedziba CCOP ul. Śląska 3/5.

W załączeniu Sprawozdanie 2018 -21

Walne Zebranie Członków Oddziału wybrało na kolejną kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie:

przewodnicząca – Urszula Gospodarek

z-ca przewodniczącej – Bożena Dobosik

skarbnik – Elżbieta Pyrkowska

sekretarz – Ewa Wieczorek

członek Zarządu – Iwona Pasieka

Komisja Rewizyjna Oddziału: Elżbieta Nierzwicka, Beata Pusz, Barbara Tryba

Komentarze zostały zablokowane.